I. Základní ustanovení

1. Tento návštěvní řád je vydán za účelem zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu objektu free2work situovaného ve 4. nadzemním podlaží budovy adresou Karlovo náměstí 325/7, Praha 2 (dále jen „Budovy“), a ve kterém je uskutečňováno plnění projektu free2work (dále jen „Objekt free2work“), jakož i naplňování účelu smlouvy uzavřené mezi členem projektu free2work a poskytovatelem projektu free2work společností Free2group s.r.o., IČO: 02103460, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 215535 (dále jen „Poskytovatel“) (dále jen „Smlouva“) a Všeobecných obchodních podmínek pro užívání služeb free2work (dále jen „VOP free2work“).

II. Přístupnost

1. Do Budovy a Objektu free2work mají přístup členové projektu free2work, a to na základě Vstupní karty, kterou jsou povinni se prokázat na vrátnici Budovy. Bližší podmínky získání Vstupní karty upravuje Smlouva a VOP free2work. Návštěvníci a nečlenové mají přístup do Objektu free2work po ohlášení na vrátnici Budovy a na recepci v Objektu free2work v otevírací době.
2. Ke vstupu do Budovy slouží na vrátnici nepřetržitá ostraha. Objekt free2work je členům a návštěvníkům přístupný v následujících dnech a časech: pondělí až pátek od 8:00 hodin do 18:00 hodin. Členům s tarifem Absolut Free, Free Company a Free NPO je Objekt free2work přístupný nepřetržitě.
3. Úhrada za členství opravňující krom jiného ke vstupu do Budovy a do Objektu je stanovena VOP free2work a Ceníkem.
4. Členové mají v otevírací době přístup do kuchyňky s obsluhou. V prostoru Lounge mohou Členové využít členskou lednici pro uložení vlastních potravin.

III. Instrukce pro členy

1. Coworkignová kancelář free2work je založena na principu sdíleného pracovního prostoru. Členové jsou povinni chovat se v prostoru tak, aby svým jednáním nerušili ostatní členy a návštěvníky. Pro delší telefonické hovory se doporučuje členům využít prostor Lounge.
2. Každý člen je povinen se řídit pokyny pracovníka projektu free2work, kterým je office manager nebo asistentka. Při neuposlechnutí pokynu nebo zákazu vydaného v souvislosti s ochranou a bezpečností Budovy a členů a jiných návštěvníků, může být člen ihned vykázán z Objektu free2work bez náhrady zaplaceného členství. Kromě toho se vystavuje možnosti postihu dle platných zákonů a obecně právních předpisů.
3. Člen, který svým zaviněním způsobí v Budově či v Objektu free2work jakoukoli škodu je povinen ji plně nahradit dle platných zákonů a obecně právních předpisů.
4. Pro účely krátkodobé schůzky se třetími osobami, maximálně do 1 hodiny trvání, mohou členové v otevírací době využít rovněž prostoru Lounge. Tento prostor však neslouží pro pracovní meetingy a jiná jednání, pro která jsou určeny zasedací místnosti.
5. Prostor Objektu free2work stejně jako Budova je nekuřácký. Kouření v prostorech Objektu free2work nebo Budovy se považuje za hrubé porušení Návštěvního řádu.

IV. Doplňkové služby

1. Ceny občerstvení jsou upraveny v ceníku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Návštěvního řádu.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento návštěvní řád schválil dne 1. ledna 2015 Poskytovatel.
2. Změna jakéhokoliv ustanovení Návštěvního řádu může být provedena pouze na základě dobrovolného rozhodnutí Poskytovatele.
V Praze dne 1. ledna 2015

Poskytovatel

Příloha č. 1
Ceník občerstvení
Voda Bonaqua neperlivá, jemně perlivá 0,5l 15,-
Coca-Cola, Fanta, Sprite 0,5l 25,-
Ice tea 0,5 26,-
Cappy pomeranč, jablko, multivitamín 0,33l 25,-
Red-bull 0,25l 35,-
Káva 15,-
Čaj (černý, zelený, ovocný) 15,-
Cofeebreak do zasedací místnosti (voda, čaj, káva, sladký dezert) 50,-/osoba